Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo

Pozrite si workshop Maria Tomášika natočený počas konferencie UČITEĽ

Veľké myšlienky s videa