Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo

Biblická katechéza v Roku viery, doc. ThDr. František Trstenský, PhD.

Veľké myšlienky s videa