Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Kázeň z 22.9.2019 z kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Hovoranech (ČR) V spolupráci s TV NOE
Veľké myšlienky s videa