Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
priamy prenos bohoslužby zo zboru CASD Považská Bystrica http://povazskabystrica.casd.sk
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa