Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Katka Čuříková v kázni: Boh nás skúša a testuje. Bohoslužby: Každú nedeľu o 10:00 Tomášikova 30, Bratislava Instagram: @slovozivotabratislava Web: www.slovozivota.sk
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa