Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Veľké myšlienky s videa

Rómsky zbor - Sabinov všetky videa