Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Chcem spoznať spoločenstvo
Božím Slovom slúži kazateľ Pavel Moudrý
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa