Záznam prednášky Mons. Jozefa Haľja na tému Vzťahy v Cirkvi - z otvoreného modlitbového stretnutia STREDA Spoločenstva pri Dóme sv. Martina v Bratislave.
Veľké myšlienky s videa
"Niekto hovorí, uznávam Ježiša ale mám problém s cirkvou. K takému tvrdeniu môžeme mať dve motivácie. V prvej zažili v cirkvi niečo, čo nie je podľa Ježiša, podľa evanjelia. A preto hovoria Ježišovi áno, ale cirkev nie. Nemyslia si, že takú cirkev chcel Ježiš. Druhý dôvod prečo niekto odmieta cirkev ale nie Ježiša je ten, že úlohou cirkvi je zdneštňovať, aktualizovať evanjelium. Títo odmietavý ľudia chcú si stvoriť Boha a Ježiša na svoj obraz. Vytvoriť vlastnú fikciu o Bohu. Preto prijímajú Boha ale odmietajú cirkev."

Všetky videa