1 čast diskusie O blogovaní, teologickom fóre, písaní, kresťanstve dneška, ekuménea aj o svedomí, dôvere či zámene lojality za slepú poslušnosť. V rozhovore ...
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa