"Proroků nebylo v církvi nikdy dost, proto Pán chce, abychom proroky byli všichni.Abychom přinášeli druhým Jeho slovo. Církev je založena na apoštolech a ...
Veľké myšlienky s videa