Videozáznam z februárového stretnutia Spoločenstva Pavol na tému Modlitba za uzdravenie Hostia: o. Štefan Bocko a Sebastian Palascak o. Štefan Bocko ...
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa