Úplne prvá relácia po zvrejnení, že docentovi Ondrejovi Prostredníkovi bola biskupmi ECAV odobratá kanonická misia na EBF UK..
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa