Misijný magazín verbisti #16 Misie UPeCe a verbistov v Rumunsku, leto 2022

pridal: Spoločnosť Božieho Slova / Verbisti | | zobrazení: 52
V lete 2022 boli študenti UPeCe Bratislava s o. Maťom na misiách v Rumunsku medzi Slovákmi v dedinách Bodonoš, Derna, Bajaš a Gemelčička. Reportáž v nasledujúcom videu.

Spoločnosť Božieho Slova / Verbisti