Krčmy, striptízové bary, herne v arizovaných domoch? Náhoda? Strežo tvrdí, že neprávosti páchané na židovskom národe majú dnes dohru v podobe prekliatia.
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa