Turíce - #12 Turíce sú ZAČIATKOM vylievania Ducha Svätého na Cirkev, ktoré NEPRESTÁVA

pridal: Spoločenstvo Martindom | | zobrazení: 159
Príprava na Turíce s Máriom Tomášikom. Dvanásty deň. Skutky apoštolov 4:29‭-‬31 ‬“A teraz, Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa skrze meno tvojho svätého Služobníka Ježiša diali uzdravenia, znamenia a divy.“ A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo.” www.martindom.sk

Spoločenstvo Martindom

Spoločenstvo Martindom všetky videa