Na Trnavských chválach vo februári 2016 hovorí Paľo Strežo o znameniach, ktoré budú sprevádzať druhý príchod Krista a o nádeji, ktorú v Bohu máme.
Veľké myšlienky s videa

Strežo Pavol všetky videa