Príprava na Turíce - #9 Turíce sú DOKONČENÍM a ZAVŔŠENÍM Veľkej noci

pridal: Spoločenstvo Martindom | | zobrazení: 200
Príprava na Turíce s Máriom Tomášikom. Deviaty deň. Kniha Levitikus 23:15‭-‬16 ‬ “Odo dňa, keď ste po sobote obetovali svoj podávací snop, budete počítať sedem plných týždňov až do dňa, ktorý nasleduje po siedmej sobote, čiže päťdesiat dní. Vtedy prinesiete Pánovi potravinovú obetu z nového (obilia).” ‬ http://www.martindom.sk/

Spoločenstvo Martindom

Spoločenstvo Martindom všetky videa