PÁPEŽ FRANTIŠEK: Najväčšie dedičstvo seniorov nie sú peniaze

pridal: Gréckokatolícky magazín | | zobrazení: 12660
„Chcel by som, aby všetky naše staré mamy boli takéto: odvážne a múdre a zanechali nám dedičstvo nie peňazí, ale múdrosti zasiatej do ich vnúčat.“ Toto žičenie vyslovil pápež František pri generálnej audiencii na Námestí sv. Petra v stredu 11. mája, keď pozval uvažovať nad biblickou postavou Judity. Vyslovil aj osobitnú výzvu na podporu Srí Lanky v jej napätej spoločenskej situácii. Svojej 9. katechéze z cyklu o starobe dal pápež František názov: „Judita: obdivuhodná mladosť, veľkodušná staroba“. Biblická Judita v mladosti hrdinsky zachránila svoj ľud, keď zabila diktátora, spomenul v katechéze Svätý Otec. Ako vysvetlil, skutočné „hrdinstvo sa netýka len veľkých udalostí, ktoré priťahujú pozornosť reflektorov (...), ale často ho nachádzame v húževnatosti lásky preukazovanej v náročnej rodinnej situácii či v prospech ohrozeného spoločenstva.“ „Starí rodičia majú dnes jednu veľkú úlohu v rodine pri výchove vnúčat“, skonštatoval pápež a zdôraznil: „Tým najlepším dedičstvom, ktoré môžeme zanechať, je dobro“. Pápež hovoril aj o potrebe aktívneho postoja mladej generácie: „Život našich komunít musí vedieť zužitkovať talenty a charizmy mnohých starších ľudí, ktorí sú oficiálne už na dôchodku, avšak sú bohatstvom, ktoré treba doceniť. To si vyžaduje zo strany samotných starších ľudí tvorivú a novú pozornosť, veľkodušnú disponibilitu.“ Judita, ktorá sa skoro stala bezdetnou vdovou, „je schopná prežívať starobu ako obdobie plnosti a pokoja vo vedomí, že naplno prežila poslanie, ktoré jej zveril Pán. Je pre ňu čas zanechať dobré dedičstvo múdrosti, nehy, darov pre rodinu a spoločenstvo. (...) Práve v starobe daruje slobodu svojej obľúbenej slúžke.“ Pápež napokon veriacich pozval prečítať si krátky príbeh odvážnej a veľkodušnej Judity nachádzajúci sa v Biblii. Na Vatikánskom námestí ani dnes nechýbali Slováci. Svätého Otca si prišlo vypočuť približne 60 veriacich z rôznych slovenských farností. Zdroj: TKKBS Celý príhovor Svätého Otca nájdete tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220511027 ► Podporte LOGOS TV: https://prelogos.darujme.sk/klub/ ►

Gréckokatolícky magazín

Gréckokatolícky magazín všetky videa