KOŠICKÝ PROTOSYNKEL NA PASTORAČNEJ NÁVŠTEVE V PRAHE

pridal: Gréckokatolícky magazín | | zobrazení: 30
V dňoch 20. až 22. novembra navštívil archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel (generálny vikár) Košickej eparchie, Arcibiskupský kňazský seminár v Prahe. V sobotu, v rámci návštevy Prahy, otca protosynkela so seminaristami prijal v budove Apoštolského exarchátu aj vladyka Ladislav Hučko, pražský exarcha. V rozhovore pospomínali na minulé časy a venovali sa aj aktuálnym otázkam a výzvam doby. V nedeľu na sviatok Krista Kráľa a Uvedenia Bohorodičky do chrámu na pozvanie otca Kornela Baláža, otec protosynkel predsedal staroslovienskej svätej liturgii v slovenskom gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Trojice. Osobne potom pozdravil v rámci agapé otca Kornela a tiež otca Jána Kočerhu, ktorí sa venujú pastorácií Slovákov žijúcich v Prahe, a poďakoval im za pozvanie sláviť sv. liturgiu. Otec protosynkel sa v seminári zúčastnil v týchto dňoch skoro všetkých spoločných slávení a v pondelok ráno predniesol pre celé spoločenstvo aj homíliu. Mal možnosť osobne pohovoriť s predstavenými, vedenými otcom rektorom Jánom Kotasom, dlhoročným priateľom Košickej eparchie i so seminaristami. S otcom rektorom sa venovali tiež aktuálnym otázkam a výzvam, ktorým čelí česká Cirkev, hovorili aj o tom, ako prebieha príprava na synodu o synodalite v rámci seminára českých diecéz i o tom, že žijú v očakávaní vymenovania nového pražského arcibiskupa. Otec rektor vyjadril veľkú spokojnosť a radosť zo seminaristov Košickej eparchie, ktorí sú veľkým prínosom pre ich seminárne spoločenstvo v Prahe. Otec protosynkel mu zasa poďakoval za vedenie a otcovské prijatie našich bohoslovcov. Spoločne vyjadrili túžbu, že toto vzájomne obohacovanie sa cez prítomnosť našich chlapcov v Arcibiskupskom seminári v Prahe bude pokračovať aj v budúcnosti. Zdroj: TSKE Foto: TSKE, Arcibiskupský seminár v Prahe Celú tlačovú správu nájdete tu: https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fwww.grkatke.sk%2Faktualita%2F2021-11-22-155204-kosicky-protosynkel-na-pastoracnej-navsteve-v-prahe%3Ffbclid%3DIwAR0HD80eTfy_Cl4YCMMwWC4DKL2xh6iBVO4WzJUNX9vMC9NdpJ5potr1cjQ&h=AT218NJVnpScozFfviLafKnqnXpQp9V-6hJj8cQwgYM6w-PjAXfrVPdS4mZ5cUFQjhUr6kVcuHqOQutca73CdtczfmY2X_MVOtWc7bBQJj6yZumxbtyqOr--c6jNqkMCslYCzskKYeSeNxa0nxCEyUPofgfkCzFwMtFgejF7PG_kpba7mWH-pga3rdpp_pzjNhAKkIIu9jbt9bIehiKOg_mxgwofYkYxCL1fpLI1lxg61IHR9UbM5TH_VdAPtiEzi7EzjClpYHvnq9s ► Podporte LOGOS TV: https://prelogos.darujme.sk/klub/ ►
Plánované akcie
Gréckokatolícky magazín
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.

Gréckokatolícky magazín všetky videa