2021.07.17 | TRAUMATIZÁCIA V DETSTVE A JEJ VPLYV NA ZDRAVIE V DOSPELOSTI

pridal: Nadácia POLIS | | zobrazení: 1076
Hostia: Natália Kaščáková, psychiatrička a psychoterapeutka Júlia Švecová, psychologička Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut (aj v úlohe moderátora) Dávame vám do pozornosti: TRAUMATIZÁCIA V DETSTVE A ZDRAVIE V DOSPELOSTI http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/archiv-cisel/archiv/obsah-cisla-2-2020/klinicka-studia/traumatizacia_v_detstve_a_zdravie_v_dospelosti.pdf TRAUMATIZÁCIA V DETSTVE A SCHIZOFRÉNIA http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/archiv-cisel/archiv/obsah-cisla-3-2020/prehladove-prace/ppp_2020_27_3_traumatizacia_v_detstve_a_schizofrenia.pdf SÚVISÍ ŠIKANA V DETSTVE S VÝSKYTOM PSYCHOPATOLÓGIE V DOSPELOSTI? http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/archiv-cisel/archiv/obsah-cisla-3-2020/klinicka-studia/ppp_2020_27_3_suvisi_sikana_v_detstve_s_vyskytom_psychopatologie_v_dospelosti.pdf BEZPEČIE MYSLE: 20 ROKOV TEÓRIE VZŤAHOVEJ VÄZBY A JEJ VÝZNAM PRE PSYCHIATRIU http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/archiv-cisel/archiv/obsah-cisla-2-2021/konspekty-zo-svetovej-literatury/ppp_2021_28_2_bezpcie_mysle_20_rokov_teorie_vztahovej_vazby_a_jej_vyznam_pre_psychiatriu-1.pdf VÝZNAM ENDOGÉNNEHO OXYTOCÍNU PRI PRIRODZENOM VAGINÁLNOM PȎRODE A BONDINGU http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/2019-03/ppp_2019_26_3_vyznam_endogenneho_oxytocinu_pri_prirodzenom_vaginalnom_porode_a_bondingu.pdf MENTALIZOVANIE AKO VÝZVA PRE KLINICKÚ MEDICÍNU A ŠPECIÁLNE PRE PSYCHIATRIU A PSYCHOTERAPIU https://oushi.upol.cz/wp-content/uploads/2017/09/2015_mentalizovanie-ako-vyzva.pdf SEPARÁCIA MATKY OD NOVORODENCA PO PȎRODE V NEMOCNICIACH A MOŽNÉ RIZIKO PRE NEUROVÝVINOVÉ PORUCHY http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/archiv-cisel/archiv/obsah-cisla-4-2020/konspekt-prehladoveho-clanku/separacia_matky_od_novorodenca_po_porode_v_nemocniciach_mozne_riziko_pre_neurovyvinove_poruchy-2.pdf DISKUSIA O VÝZNAME POPȎRODNÉHO KONTAKTU MATKY A DIEŤAŤA http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/2-2014/ppp2-2014-cla8.pdf AUTOGÉNNY TRÉNING http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/archiv-cisel/archiv/obsah-cisla-3-2020/strucna-informacia/ppp_2020_27_3_autogenny_trening.pdf

Nadácia POLIS

Nadácia POLIS všetky videa