Ekumenická rada cirkví podporila týždeň modlitieb za jednotu videami

Pondelok 00.00 hod.
Miesto konania: Celé Slovensko,
Od: 18. 01. 2021, 00.00 hod. do: 25. 01. 2021, 23.59 hod.

Ekumenická rada cirkví zverejnila dnes na svojej facebookovej stránke prvé video s biblickými zamysleniami. Túto aktivitu pripravila pri príležitosti tradičného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Chce takto osláviť tento týždeň za jednotu v období, kedy nemáme kvôli ochrane zdravia pred nákazou koronavírusom možnosť stretnúť sa k modlitbách osobne, a dať tak veriacim rôznych cirkví možnosť duchovne sa stretnúť pri spoločných modlitbách a slove Božom. Každé ráno v dňoch Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 18.

– 25. januára ponúkne Ekumenická rada cirkví video s biblickým zamyslením z materiálov k Týždňu modlitieb. Videozamyslenia bude možné nájsť okrem Facebookovej stránky ERC v SR aj na stránkach a kanáloch členských cirkví, spolupracujúcich organizácií a spriaznených spoločenstiev. Do ich prípravy sa zapojilo 9 sestier a 9 bratov zo 7 rôznych cirkví.

Sú medzi nimi najvyšší predstavitelia cirkví na Slovensku, vrátane predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR Ivana Eľka, generálneho biskupa ECAV, ordinovaní, neordinovaní i zasvätené osoby. Všetci aktívne slúžia svojimi darmi vo svojich cirkvách, spoločenstvách a v spoločnosti.

Viacerí z nich sú súčasťou spoločenstiev alebo organizácií, ktoré majú budovanie jednoty a láskou naplnených vzťahov medzi kresťanmi v centre svojho pôsobenia. Počas ôsmych dní oktávy za jednotu sa prihovoria sestry a bratia - z členských cirkví ERC v SR, z Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR, zo Ženskej komisie Ekumenickej rady cirkví v SR, ktorá je zároveň národným fórom Ekumenického fóra kresťanských žien Európy, zo slovenského výboru Svetového dňa modlitieb žien, z Komisie pre ekumenizmus Košickej arcidiecézy a Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy, z Hnutia fokoláre a z Komunity Sant’Egidio a zo Spoločenstva evanjelický žien.

Témou Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2021 je „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia“ (porov. Ján 15, 5-9). Biblické texty vybrali a texty zamyslení a modlitieb, ktoré zaznejú vo videách, pripravili sestry z rehoľnej Komunity v Grandchamp vo Švajčiarsku, ktoré sa denne modlia za jednotu kresťanov ako aj a za cirkvi a veriacich na celom svete a potreby všetkých, predovšetkým núdznych.

Vychádzajúc zo svojej skúsenosti kontemplatívneho života v Kristovi nás pozývajú načerpať z prameňa duchovného osvieženia a pozývajú prehĺbiť našu jednotu s Bohom, medzi sebou navzájom ako kresťania a ako ľudská rodina a s celým stvorenstvom. TK KBS informovala Eva Guldanová

Bratislava 18.

januára (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS