Komisia pre mládež v Spišskej diecéze prináša online kampaň Naplnená

Streda 00.00 hod.
Miesto konania: Spišská Nová Ves,
Od: 20. 01. 2021, 00.00 hod. do: 25. 01. 2021, 23.59 hod.

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze (KPM) prichádza s novou online kampaňou pre mladých pod názvom Naplnená. „Mnoho mladých ľudí dnes žije život spôsobom prežívania zo dňa na deň. Zabudli na radosť, zabudli na nadšenie zo života. Touto kampaňou chceme pomôcť mladému človeku pomôcť žiť naplno,“ uviedol Ľuboš Laškoty, riaditeľ KPM.

Kampaň bude trvať v januári a februári a je rozdelená do troch častí, v ktorých organizátori ponúknu tri inšpiratívne vlastnosti na pozadí Máriinej osoby. Súčasťou iniciatívy budú vždy krátke zamyslenia, videá, piesne a konkrétne aktivity, ktorými chcú dať mladým v tomto čase silný impulz, aby spoznali, čo znamená žiť naplno podľa vzoru Panny Márie.

Kampaň má aj svoje logo. Silueta postavy Márie má otvorené ruky. Je to postoj otvorenosti pre obdarovanie Bohom, postoj dôvery, či radostnej chvály. Ale tiež neustále ukazujúci postoj na Ježiša so slovami: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2,5).  Farby zlatá a modrá symbolizujú dokonalú spoluprácu človeka s Bohom.

Nedokončený kruh okolo Márie predstavuje svätú hostiu, symbol Ježiša medzi nami. Je to ON, kto ju NAPĹŇA, aj koho je Mária PLNÁ. Mária nosila Ježiša pod srdcom, ale Mária nie je v Eucharistii. Pretože Boh ju presahuje, píše Komisia pre mládež. Všetky informácie spolu s grafikou ku kampani sú zverejnené na stránke www.komisia.sk, Facebooku a Instagrame Komisie. Komisia pre mládež koordinuje a vyvíja činnosť s mládežou v troch regiónoch, ktoré tvoria Spišskú diecézu - Spiš, Orava a Liptov.

Pre mladých ľudí organizuje rozličné duchovné, vzdelávacie aj športové aktivity. Podieľa sa na prípravách animátorských škôl v diecéze, trikrát ročne organizuje stretnutie vedúcich spoločenstiev Spišskej diecézy Spišnet.  Viac informácií o komisii sa nachádza na stránke www.komisia.sk.

TK KBS informoval Daniel Lysý

Važec 15. januára (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS