Kresťania z celého sveta sa pripravujú na spoločné modlitby za jednotu

Pondelok 00.00 hod.
Miesto konania: Celé Slovensko,
Od: 18. 01. 2021, 00.00 hod. do: 25. 01. 2021, 23.59 hod.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2021 pripravila mníšska komunita z Grandchamp. Na základe textu z Jánovho evanjelia vybrali tému: „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia“ (J 5, 5-9), ktorá vyjadruje tiež povolanie komunity k modlitbe, zmiereniu a jednote v Cirkvi i ľudskej rodine.

Dnes má komunita približne päťdesiat sestier rôzneho veku, z rozličných cirkevných tradícií, krajín a kontinentov. V pripravených materiáloch chceli odovzdať pohľady a vedomosti, ktoré získali prostredníctvom svojho kontemplatívneho života v súlade s Božou láskou. „Nie je vždy ľahké zostať v Kristovi, zostať v láske,“ hovorí sestra Anne-Emmanuelle Guy, predstavená Grandchamp. Farár Dr. Odair Pedroso Mateus, riaditeľ Komisie pre vieru a cirkevný poriadok je presvedčený, že cesta modlitby načrtnutá v brožúre k Týždňu modlitieb nám môže pomôcť zostať v spojení ako spoločenstvo, napriek tomu, že sa v značnej miere bude odohrávať len ONLINE.

Podobne aj Ekumenická rada cirkví chce veriacim na Slovensku ponúknuť podnety prostredníctvom sociálnych sietí, aby sa v tomto týždni modlili za jednotu. Verejnosti chcú vo forme nahrávok ponúknuť biblické zamyslenia na osem dní Týždňa modlitieb. Dostupné budú na mnohých stránkach a kanáloch členských cirkví.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov organizuje od roku 1968 Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára.

Akciu zverejnil: ECAV