ACM chystá pešiu púť do Levoče i stretnutie miništrantov z celej arcidiecézy

Miesto konania: Košice,
Zrušiť x

Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach pripravuje aj toto leto Frekvenciu – pešiu púť mladých Košickej arcidiecézy z Prešova do Levoče. Uskutoční sa v dňoch 23. – 25. augusta. Hlavným cieľom púte mladých je vzdať Pánu Bohu vďaku a chválu za uplynulý školský rok i prázdniny a vyprosiť si nové milosti do toho nového aj v tomto Roku modlitby.  Bude to čas radostného putovania mladých v spoločenstve, čas stíšenia sa, modlitby, ďakovania, chvály a vyprosovania, kde nebudú chýbať rozhovory,  povzbudenia, hry a zábava.

V Roku modlitby chystá v sobotu 22.

júna MIKE – stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy. Miništranti sa stretnú vo farnosti Kráľovnej Pokoja v Prešove na sídlisku III. Sú pozvaní miništranti zo všetkých farností arcidiecézy od tých najmenších až po tých najväčších. Registrácia sa začne o 9:00, program bude pokračovať svätou omšou s košickým arcbiskupom metropolitom a predseda KBS Mons.

Bernardom Boberom, rozhovorom s ním, občerstvetním a ďalšími aktivitami. Hosťom bude Juraj Valach, hokejista Spišskej Novej Vsi.

Kňazi z farností môžu napísať na premladez@gmail.com do 18. júna 2023 približné počty miništrantov z jednotlivých farnosti kvôli zabezpečeniu obeda a občerstvenia.

Viac informácií a prihlasovanie je na www.acmko.sk a FB ACM.

TK KBS informoval Ján Kulan

Košice 6.

júna (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS

Zrušiť x
Prihlásiť sa na akciu