Saleziáni začínajú v Badíne v mimoriadnom termíne provinciálnu kapitulu

Miesto konania: Bratislava,
Zrušiť x

Saleziáni dona Bosca od nedele začínajú provinciálnu kapitulu. V Badíne pri Banskej Bystrici sa stretne 53 saleziánov, aby sa počas piatich dní venovali trom tematickým okruhom. Tie sa týkajú saleziánskeho života, ale aj spolupráce s laikmi. Okruhy zastrešuje hlavná téma, ktorá znie: Nadšení pre Ježiša Krista, zameraní na mladých.

Stretnutie sa deje v nezvyčajnom čase – už po dvoch rokoch od poslednej provinciálnej kapituly.

Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne, pôvodne mala byť až budúci rok. Svätý Otec František však nedávno vymenoval hlavného predstaveného saleziánov dona Ángela Fernándeza Artimeho za kardinála a v apríli bol vysvätený za biskupa.

Don Fernández Artime v auguste tohto roku odovzdá svoj úrad novému hlavnému predstavenému, ktorý bude zvolený na celosvetovej generálnej kapitule. Pred generálnou kapitulou sa však najprv musia uskutočniť provinciálne kapituly.

Slovenská provinciálna kapitula sa aj vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti bude konať od nedele 26.

mája do piatka 31. mája 2024 v Badíne. Počas stretnutia sa budú prejednávať dôležité témy pre saleziánsku komunitu na Slovensku. Vrcholom bude voľba zástupcu, ktorý sa spolu s provinciálom Petrom Timkom zúčastní generálnej kapituly a bude sa tak podieľať na voľbe nového hlavného predstaveného saleziánskej kongregácie.

Účastníci kapituly budú diskutovať o troch témach:

1.

tematický okruh: Animácia a starostlivosť o skutočný život každého saleziána. 2. tematický okruh: Saleziáni, saleziánska rodina a laici spolu „s“ a „pre“ mladých. 3. tematický okruh: Overovanie a prehodnotenie riadenia kongregácie.

Novinári sú vítaní prísť a informovať sa o priebehu či o záveroch tohto dôležitého stretnutia.

Pre viac informácií, prípadne pre dohodnutie si termínu na stretnutie priamo v Badíne, kontaktujte Radovana Rumanoviča, delegáta pre médiá, na rumanovic@saleziani.sk alebo na čísle 0903 226 107.

O provinciálnej kapitule

Provinciálna kapitula je kľúčový moment pre život a smerovanie rehole. Ide o reprezentatívne bratské zhromaždenie, na ktorom miestne komunity posilňujú povedomie svojej príslušnosti k provinciálnej komunite spoločnou starostlivosťou o všeobecné problémy.

Hlavné úlohy provinciálnej kapituly obyčajne zahŕňajú hľadanie riešení pre dobrý chod provincie, hodnotenie a plánovanie smerovania života a pastoračnej činnosti na danom území, ako aj prípravu podkladov na konanie generálnej kapituly. Spravidla sa koná raz za tri roky.   

O reholi Saleziánov don Bosca

Zakladateľom rehole je taliansky kňaz a vychovávateľ Ján Bosco.

Založil ju v 19. storočí a jej hlavným cieľom je výchova mladých ľudí. Patrónom je biskup František Saleský, z jeho mena je odvodené aj pomenovanie rehole. V súčasnosti majú v 136 krajinách celého sveta okolo 15 000 členov. Na Slovensku začali pôsobiť v roku 1924. Tak ako ostatné rehoľné rády, tak aj saleziáni boli v 50.

rokoch minulého storočia násilne rozpustení vtedajším komunistickým režimom.

Na Slovensku začali opäť pôsobiť začiatkom 90. rokov, v súčasnosti pôsobia v 25 strediskách, kde sa intenzívne venujú predovšetkým práci s deťmi a mládežou, boli a sú aktívni aj pri pomoci ukrajinským odídencom a tiež pôsobia v zahraničí v rôznych rozvojových či vojnou zasiahnutých regiónoch.

Tento rok oslavujú sto rokov od príchodu na Slovensko.

Bratislava 24. mája (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS

Zrušiť x
Prihlásiť sa na akciu