PAMIN 2024

štvrtok 00.00 hod.
Miesto konania: Celé Slovensko,
Dňa: 29. 02. 2024, o 00.00 - 23.59 hod.

Miesto konania: Slovensko, celé

Miništranti a ich priatelia v akciiSaleziáni, Spoločenstvo Tymian a Združenie saleziánskej mládeže (Domka)organizujú aj tento rok pre miništrantov a ich priateľov pôstnu aktivitu pod názvom PAMIN.Skratka zahrňuje skutočnosti, ktoré sú typické pre pôstne obdobie: pôst, almužnu a modlitbu.

Novinkou je to, že ide o 100 výziev z každej oblasti, ktoré si môžu účastníci vybrať a plniť.Aby to zvládli, k dispozícii im budú mentori - sprievodcovia a povzbudzovatelia do konaniavýziev. Títo pozostávajú z kňazov, bohoslovcov, animátorov a iných duchovne skúsenýchľudí.

Číslo sto súvisí so storočnicou saleziánov – v roku 2024 slávia 100 rokov od príchoduna Slovensko. Cieľom aktivít je duchovne skrášliť mladých ľudí a upriamiť ich pre to dôležitév živote. Povedané športovou terminológiou: Pôst môžeme brať ako duchovný tréning. Trebazistiť, aká je moja duchovná kondička, odstrániť nadbytočné kilá, určiť si ciele a cvičiť,cvičiť, cvičiť... Posilňovňa je svet a výkonnosť sa opäť meria vo svete.

Pre odvážnych borcov prekážok sú pripravené zaujímavé ceny. Viac informácií osúťaži je na stránke www.ministranti.sk.

Srdečne ste vítaní! Informoval Jozef Luscoň, SDB.

Organizátor: Domka - Združenie saleziánskej mládeže, 02/502 31 304, www

Pracujem ...

Akciu zverejnil: Výveska

Zrušiť x
Prihlásiť sa na akciu