Pápežské misijné diela pozývajú ľudí prispieť na špeciálnu misijnú e-zbierku. "Napriek nepriaznivej situácii, v ktorej sa nachádzame, sú takí, ktorí sú na tom ešte horšie," uviedli v najnovšom newslettri. Na Slovensku je zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. "Vzhľadom na to, že na Slovensku nie je možná v plnej miere tradičná kostolná zbierka na misie, je možné prispieť na misijnú e-zbierku.

Svoje finančné príspevky môžete posielať na účet Pápežských misijných diel: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP), variabilný symbol: 1810. Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail," uviedli misijné diela k e-zbierke, ktorú realizujú pri príležitosti tradičnej Misijnej nedeli.

Tú budeme sláviť 18. októbra. Ide o tradičný Svetový deň modlitieb za misie. Tento rok ju slávime už po 95-krát. Svetový deň modlitieb za misie (u nás známy pod názvom Misijná nedeľa) je spojený s finančnou zbierkou na podporu misií, z ktorého sú financované projekty na pomoc núdznym a ohlasovanie evanjelia na všetkých kontinentoch.

Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie na Srí Lanke. Pápež František na tohoročnú Misijnú nedeľu vybral citát z knihy proroka Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,8) Každý sme krstom dostali poslanie hlásať Ježiša všade tam, kde sme. Otázka, na ktorú odpovedá Izaiáš, sa týka aj nás.

Sme pripravení prijať misiu a vydať sa na cestu dobrodružstva viery? Je to pozvanie pre nás všetkých, „aby sme vyšli zo seba pre lásku k Bohu a k blížnemu“, napísal pápež František vo svojom posolstve na misijnú nedeľu. Komu vďačíme za to, že sa tento deň slávi v Cirkvi? V roku 1926 Najvyššia rada Pápežských misijných diel predložila vtedajšiemu pápežovi Piovi XI.

návrh sláviť v celej cirkvi každý rok predposlednú októbrovú nedeľu ako deň misií, počas ktorého si kresťania pripomenú a oživia misijný záväzok vyplývajúci z krstu a podporia aj finančným darom rozvoj misijnej činnosti vo svete. Pápež bol týmto návrhom nadšený: „Táto myšlienka je dar z neba“.

Odvtedy sa Svetový deň misií stal nástrojom pre napĺňanie základného poslania cirkvi – systematické ohlasovanie evanjelia celému stvoreniu. Október okrem toho, že je známy aj ako misijný mesiac je charakteristický aj ako mesiac modlitby ruženca. Modlitba ruženca je dôležitou modlitbou a je na nás, aby sme učili deti vytvárať si pozitívny vzťah k tejto modlitbe.

V Pápežských misijných dielach preto pripravili materiály pre deti k modlitbe ruženca. Na internetovej stránke www.misijnediela.sk môžu rodičia ale aj katechéti nájsť rôzne materiály, ktoré si môžu zároveň aj stiahnuť. Pripravili materiály k modlitbe misijného ruženca s vysvetlením jednotlivých farieb a k modlitbe ruženca za Srí Lanku, nakoľko sa budú venovať predovšetkých tejto krajine tento rok.

"Taktiež sme zverejnili video ako si spraviť doma desiatkový ruženec na ruku a video piesne – ukazovačky „Pán Boh má v rukách celý svet“. Súčasťou materiálov je aj mp3 nahrávka alebo video spievaného desiatka," uvádzajú. Zdroj: misijnediela.sk

Bratislava 12.

októbra (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS