Milí bratia a sestry v Kristu Ježiši, žijeme časy nie ľahké, ale ani nie beznádejné a nie bez nových možností. Diabol sa všemožne snaží likvidovať cirkev, ale Božie zasľúbenia platia aj dnes. Pre nás evanjelikov bol trpkým kalichom čas, keď sme mali na Veľký piatok zatvorené kostoly. Ešte aj za socializmu boli naše chrámy otvorené a celkom plné. Dnes teda čelíme iným diablovým útokom. Zastávam názor, že my ľudia máme problémy a Pán Boh má riešenia. Vďaka Ti Pane. A teraz celkom konkrétne.

Vo našich spoločenstvách je aktuálne obmedzenie účasti na službách Božích päťdesiat prítomných. Mojou túžbou je, aby kresťania z väčších spoločenstiev navštívili Služby Božie na našich dedinách, dedinkách.Moderná technika je dobrý sluha, ale zlý pán. Je nesporné, že môžeme sledovať služby Božie on-line. YouTube ale nikdy nenahradí osobný kontakt, teda moderne: face to face. Ak by bratia a sestry posilnili svojou účasťou malé spoločenstvá, pomohlo by to k zdravému sebavedomiu a spolupatričnosti. To dnes veľmi potrebujeme. Dovolím si citovať brata generálneho dozorcu Jána Bozmana: “Lepšie je ísť niekam, kde je menej, ako zostať doma.“

Pokiaľ to zdravotný stav či iná nepredvídateľná situácia nezamedzí, nezostaňme doma. Diabol využíva pohodlie a komfort vo svoj prospech. To sú jeho pracovné metódy. Urobme radosť nášmu Pánovi, navštevujme sa, povzbudzujme sa. Hľadajme možnosti a spôsoby, ako by to šlo, len neochabujme. A ani peniažky minuté na pohonné hmoty nie sú stratenou investíciou, ba opak je pravdou. Zúročia sa, až by sme sa čudovali.

Nie je mojím cieľom nerešpektovať parochiálne právo, len sa vzoprieť diagnóze nášho praesentu.

Ani Dr. Martin Luther nesedel v kláštore, vo svojej izbe a nečakal na reformáciu. Modlil sa myslel, písal, pribil 95 výpovedí na chrám vo Wittembergu...

Motiváciou tejto pozvánky bola moja letná návšteva v rodisku mojich predkov vo väčšom meste v zahraničí, kde po 110. rokoch maľujú kostol zvnútra. Veriaci ľud chodí po okolitých dedinách a pustatinách na Služby Božie približne polroka. Kde je vôľa, tam je cesta a Pán so svojím požehnaním.

Akciu zverejnil: ECAV