Témou pätnásteho medzinárodného kamenárskeho plenéra v Oravskom Bielom Potoku budú najmä patróni kostolov Studenej doliny a okolitých obcí. V oravskej obci, ktorá je známa svojou kamenársku tradíciou, sa od 21. do 25. septembra stretne deväť kamenárov zo Slovenska a Poľska. Zvuky dlát tvarujúcich pieskovec rozozvučia Oravský Biely Potok na plenéri Návraty k bielopotockému kameňu.

Téma tvorivého stretnutia bude sakrálna. Kamenári budú pracovať nad plastikami patrónov kostolov Studenej doliny a okolitých obcí. Plenér poskytuje tvorcom možnosť konfrontovať svoju umeleckú prácu a ovládanie remeselnej zručnosti navzájom, na stretnutí sa výtvarne a remeselne zdokonaľujú a spoznávajú technické a výtvarné možnosti kameňa.

Už viac ako sedemdesiat diel vytvorených na predchádzajúcich ročníkoch je nainštalovaných pri Obecnom úrade a Farskom kostole ale aj vo Farskej záhrade v obci. Sú tak stálou prezentáciou bohatej kamenárskej histórie. Oravský Biely Potok bol v minulosti známy nielen tým, že v katastri obce sa nachádzali tri pieskovcové lomy, ale i zručnosťou domácich majstrov.

Vyrábali mlynské kamene, žarnovy, brúsy, osly, dlaždice, kvádre a vytvárali i umelecké predmety a plastické objekty s náboženskými motívmi. V obci i širšom okolí sa podnes zachovalo množstvo historických krížov a sakrálnych plastík. Medzi najvýznamnejších majstrov patrila rodina Belopotockých, ktorí sú autormi najhodnotnejších plastík a ich diela mali osobitý charakter čerpajúci z baroka.

Tvorivé stretnutie realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Obec Oravský Biely Potok. Podujatie je realizované s finančnou podporou MKSR. TK KBS informovalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Oravský Biely Potok 18.

septembra (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS