Duchovná obnova pre ženy - Požehnané ženy, ženy radosti

Miesto konania: Poprad,
Zrušiť x

Miesto konania: Poprad, konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

Drahá sestra, chceme Ťa pozvať na Duchovnú obnovu pre ženy - Požehnané ženy, ženy radosti.Príď zažiť modlitby chvál, zdieľanie Božieho Slova a svedectvá, sväté omše, adorácie, sviatosť zmierenia, individuálne modlitby. (Reš) "Veľa žien dokázalo svoju schopnosť, ale ty ich prevyšuješ všetky!" (Príslovia 31:29). Hostia: AFCM Global Team Anointing Fire Catholic Ministry (AFCM) - Katolícka služba pomazaná ohňom Ducha Svätého. Duchom Svätým inšpirované katolícke hnutie Anointing Fire Catholic Ministry (AFCM) je katolícke charizmatické misijné hnutie, ktoré založil Páter Xavier Khan Vattayil pre svetovú evanjelizáciu. Páter Xavier je z diecézy Palghat v Indii a zakladateľom a riaditeľom organizácie Anointing Fire Catholic Ministries pre svetovú evanjelizáciu. Vedieme rekolekcie a konferencie pre kňazov, rehoľníkov a laikov, po celom svete. Všetky vyučovania vychádzajú z katolíckeho učenia cirkvi, Svätého písma a Katechizmu katolíckej cirkvi. Organizujeme tiež farské rekolekcie a konferencie, formačné programy, semináre, služby pre mládež, mediálne služby atď. pre katolícke deti, mládež a dospelých v anglickom a malajalamskom jazyku. Podporujeme Katolícku cirkev prostredníctvom modlitby a duchovného zdieľania. Cieľom AFCM je pomáhať deťom a mladým ľuďom formovať svoj život okolo Ježiša Krista a inšpirovať ich k aktívnej účasti na evanjelizácii. AFCM je teda charizmatické hnutie, ktorého členmi sú kňazi, rehoľné sestry, rehoľníci a laici. V Európe pôsobí niekoľko komunít AFCM: v Spojenom kráľovstve, na Slovensku, v Chorvátsku, Česku, Poľsku, Bulharsku a Maďarsku. Najaktívnejšou krajinou vo Východnej Európe je Slovensko a komunity na ďalších územiach ďalej vznikajú.Tešíme sa na Teba!

Registrácia:BIT.LY/AFCM-ZENY(alebo cez QR kód na plagáte v prílohe)

Príloha: duchovna-obnova-pre-z-eny-poz-ehnane-z-eny-z-eny-radosti.pdf (1,02 MB)

Akciu pridal/a: AFCM SK Team, 9.7.2023 22:53

Pracujem ...

Akciu zverejnil: Výveska

Zrušiť x
Prihlásiť sa na akciu