Všetkých Vás srdečne pozývame na Služby Božie k 150. výročiu posvätenia chrámu Božieho vo Štôle.

Akciu zverejnil: ECAV