Na Slovensku sa o dva týždne - od sviatku Sedembolestnej Panny Márie - začne opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. "Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna udalosť.

Celá pôstna akcia tým dostáva silnejší duchovný náboj. Veľmi sa na ňu tešíme a do duchovného boja za našich kňazov pozývame každé otvorené srdce," hovorí Samuel Brečka z hnutia Modlitby za kňazov, ktoré je hlavným organizátorom pôstnej reťaze. Vyvrcholením 40-dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov a zároveň aj putovania relikvie srdca sv. farára z Arsu po Slovensku (10. - 25. 10. 2020) bude Púť za kňazov v Národnej Svätyni v Šaštíne. Hlavným celebrantom na svätej omši v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v nedeľu 25. októbra bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Súčasťou programu púte bude a vystavenie relikvie svätého Vianneya, krížová cesta za kňazov, pútnikom sa tiež prihovorí kňaz František Moško, ktorý je autorom relikviára pripraveného pre putovanie po Slovensku.

K dispozícii bude možnosť spovede, ale aj tichej poklony pred Oltárnou sviatosťou v bočnej kaplnke. O Pôste a Púti za kňazov sa záujemcovia dozvedia viac na stránke postaputzaknazov.sk. Zo stránky si tiež môžu stiahnuť plagáty pre vyvesenie vo farnosti alebo tabuľki určenú pre farníkov a spoločenstvá s možnosťou zapísať sa na niektorý zo štyridsiatich dní a zapojiť sa tak do duchovnej reťaze.

O púti relikvie srdca sv. Jána Mária Vianneyho informuje stránke janmariavianneynaslovensku.sk. TK KBS informoval Samuel Brečka

Bratislava 2. septembra (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS