Rožňavská diecéza pozýva k modlitbe Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii. Ako uvádza na svojej stránke, tento deviatnik sa v diecéze modlia pred celodiecéznou mariánskou púťou v Úhornej od roku 1917. "Tento rok, žiaľ, nie je možné organizovať púť na celodiecéznej úrovni, iba na farskej, tak ako všetky púte na Slovensku v tomto roku 2020.

Avšak modlitba deviatnika bude zjednocovať diecézu aj tento rok. Nakoľko sviatok bude slávený v nedeľu 9. augusta 2020, deviatnik sa začneme modliť 31. 7. 2020," uvádza. "Úmyslov, na ktoré chceme spoločne prosiť, je veľa. V Roku Eucharistie, ktorý prežívame, sme naším otcom biskupom Stanislavom pozvaní prosiť na jednotný, nám už dobre známy úmysel: „Aby sme sa všetci: kňazi, zasvätení i veriaci, pričinili o prehĺbenie a šírenie úcty k Ježišovi Kristovi v Oltárnej sviatosti“.

Pripomíname si ďalší úmysel a zároveň túžbu celého sveta: zastavenie pandémie koronavírusu. Všetci po tom túžia, ale nie všetci sa za to modlia. Ďalšie základné úmysly našich modlitieb by mohli a mali byť: za deti, mládež, za rodiny, za kňazov, za chorých, umierajúcich.

A potom množstvo osobných úmyslov. Vyvrcholením duchovnej prípravy bude duchovné spojenie sa celej diecézy s púťou v nedeľu 9. augusta 2020 slávením svätej omše ku cti Preblahoslavenej Panny Márie Snežnej – Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme. Toto slávenie sa podľa nariadenia nášho diecézneho otca biskupa Stanislava Stolárika vzťahuje na každú farnosť našej rožňavskej diecézy.

Prosme počas nastávajúceho deviatnika, i v deň slávenia – 9. augusta 2020 prostredníctvom príhovoru Panny Márie, s vierou v Ježišove slová: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.“ (Mt 7,7-8)," uvádza na svojej webstránka diecéza.

- - - - - Úvodný príhovor rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika (z deviatnika): S Máriou sa spoločne modlime Už cez dve storočia prichádzajú pútnici z Rožňavskej diecézy, ale aj z iných diecéz, k Panne Márii Snežnej do Úhornej. Kostolík je neveľký, a tak i toto mariánske pútnické miesto je ťažko porovnávať s niektorými známejšími svätyňami.

Ale Panna Mária- naša Mama, je len jedna! A tak nie je dôležité, do akého veľkého domu prichádzame, dôležité je, že prichádzame k Mame. Cez modlitbu Deviatnika k Panne Márii Snežnej v Úhornej, sa pod jej ochranu utiekame všetci, nech sa ju modlíme kdekoľvek. Prejavu jeme vďaku Panne Márii, že Deviatnik dostávame práve vo Fatimskom roku.

Je to veľké znamenie nádeje pre nás všetkých. Nech sa preto tento Deviatnik už každoročne modlí v celej diecéze pred odpustovou slávnosťou v Úhornej (môže sa modliť i pred mariánskym odpustom vo farnosti). Sila spoločnej modlitby iste vyprosí potrebné milosti pre našu diecézu, farnosti, rodiny, i pre prosiacich jednotlivcov. Mária, každou modlitbou Deviatnika, Ti znova zverujeme aktuálne udalosti nás všetkých a cez Tvoje Nepoškvrnené Srdce sa zasväcujeme Božej prozreteľnosti.

Panna Mária Rožňavská - oroduj za nás! Mons. Stanislav Stolárik - - - - - Elektronickú verziu deviatnika je možné nájsť TU TK KBS informovala Rožňavská diecéza

Rožňava 31. júla (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS