Bratia františkáni pôsobiaci v Centre novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. v Beckove a mladí z františkánskych spoločenstiev vás pozývajú na duchovný a kultúrny program v rámci slávenia Sviatku Porciunkuly - Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Počas celého podujatia sa budú dodržiavať predpísané hygienické normy. Slávenie tohto františkánskeho sviatku začnú v sobotu 1. augusta o 11:30 a ukončia ho v nedeľu 2. augusta. Počas celého programu bude možnosť prijatia sviatosti zmierenia. Slávenie tohto sviatku a návšteva františkánskeho či farského kostola je spojená so získaním plnomocných odpustkov. Podrobný program nájdete na nástenke kostola či webovej stránke www.frantiskani.sk.

V Bratislave sa program začne 31. júla 2020 svätou omšou o 19:30. Pokračovať bude programom 1. a 2. augusta. Súčasťou budú sväté omše, adorácia, františkánsky ruženec, program pre deti i kaviareň pod lipou. Záverečnú svätú omšu 2. augusta o 18:30 bude sláviť Peter Slepčan, farár farnosti Dómu sv.

Martina, uvádza web frantiskani.sk. Je už tradíciou, že začiatok augusta patrí vo františkánskej rodine oslave Panny Márie Kráľovnej anjelov, ľudovo nazývaný "Porciunkula". Názov je odvodený od pôvodného talianskeho pomenovania miesta Kaplnky Anjelskej Panny Márie Porziuncola, ktoré je považované za centrum františkánskeho rádu.

Jeho zakladateľovi, svätému Františkovi z Assisi, sa práve na tomto mieste v roku 1216 pri modlitbe zjavil Ježiš so svojou matkou. František pred ním vyjadril svoju túžbu dať každému človeku na svete možnosť zomrieť s istotou, že pôjde do neba. S poskytovaním výnimočných odpustkov súhlasil aj pápež.

Sviatok porciunkula je známy aj ako slávnosť assiských odpustkov. Zdroje: Arcibiskupský úrad v Trnave / Františkáni z Centra novej evanjelizácie v Beckove / Frantiskani

Beckov 25. júla (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS