Spišská diecézy si 4. augusta 2020 pripomenie 55. výročie odchodu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka do večnosti. Pri tejto príležitosti 8. augusta o 10:30 v jeho rodnej obci Zákamenné na Orave poďakujú za dar jeho života a požehnanej biskupskej služby.  "Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup spolu s spišským pomocným biskupom Mons. Jánom Kubošom. V homílií sa prítomným prihovorí Mons. Roman Czudek, rektor Pápežského ústavu Nepomucenum v Ríme," avizuje diecéza na svojom webe. Priamy prenos tejto slávnosti prinesú TV LUX a Rádio LUMEN.

"Prosíme všetkých, ktorí sa tejto púte zúčastnia o rešpektovanie a dodržiavanie opatrení a hygienických odporúčaní. Tí, ktorým to zdravotné a iné problémy nedovolia, by sa zúčastnili púte do Zákamenného prosíme, aby sa spolu s nami spojili prostredníctvom vysielania Rádia LUMEN a TV LUX," dodáva diecéza.

Krátky životopis Jána Vojtaššáka Ján Vojtaššák sa narodil 14. novembra 1877 v Zákamennom na Orave ako siedme z jedenástich detí. Študoval na gymnáziu v Trstenej a Ružomberku a od roku 1895 študoval teológiu v seminári v Spišskej Kapitule. Kňazskú vysviacku prijal 1. júla 1901.

Ako kňaz pôsobil na mnohých miestach, neskôr sa stal riaditeľom Biskupského úradu. Biskupskú vysviacku prijal 13. februára 1921 v Nitre. Aj keď bol Ján Vojtaššák 44 rokov spišským biskupom, diecézu spravoval iba 29 rokov, kvôli vtedajšiemu politickému režimu. 15. januára 1951 bol v Bratislave vo vykonštruovanom procese odsúdený na 24 rokov ťažkého väzenia.

Vo väzení bol až do amnestie 5. októbra 1963. Po nej žil krátko v Oravskej Lesnej a neskôr v Senohraboch pri Prahe. Zomrel vo vyhnanstve v Říčanoch pri Prahe. V roku 1990 bol rehabilitovaný zrušením rozsudku v plnom rozsahu. Svätý Ján Pavol II. pri bohoslužbách na Mariánskej hore v Levoči o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi povedal: „Starší z vás si zaiste pamätajú na úctyhodnú postavu biskupa Jána Vojtaššáka a bratia gréckokatolíci na postavu biskupa Pavla Gojdiča.

Obidvaja boli uväznení v žalári na základe pseudoprocesov. Dnes si zasluhujú, aby sa konal cirkevný proces ich blahorečenia, pretože vydali svedectvo o vernej službe Cirkvi na Slovensku.“ (Zdroj životopisu: Archív TK KBS).

Spišská Kapitula 21. júla (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS