Tradičná púť k sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, patrónom nitrianskeho biskupstva sa uskutoční aj tento rok. Bude sa niesť v duchu poďakovania za ochranu pred nákazou koronavírusom. Bude sa konať v dňoch 17.-19. júla 2020 za dodržania aktuálnych hygienických opatrení. Program pútnického víkendu bude podobný ako po minulé roky.

Tohtoročnými hlavnými hosťami budú nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a nový spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš. Program: Piatok 17. júla 2020 – sviatok sv. Andreja-Svorada a Beňadika 9:15 Posvätný ruženec, príležitosť ku svätej spovedi 10:00 Slávnostná svätá omša, celebruje Mons.

Ján Majerník procesia na kláštor 15:30 Korunka Božieho milosrdenstva 16:00 Svätá omša, celebruje P. Bohuslav Šprlák, O.Praem. Sobota 18. júla 2020 17:00 Privítanie pútnikov, príležitosť ku svätej spovedi 17:45 Posvätný ruženec 19:00 Slávnostná svätá omša, celebruje Mons.

Viliam Judák, nitriansky biskup 21:00 Krížová cesta (kalvária) 21:00 Gréckokatolícka svätá liturgia (kláštor) 22:15 Svetlo Božieho slova – Impulz na zamyslenie o význame Svätého písma pre život kresťana 23:00 Svätá omša za účasti mladých za duchovné povolania s udelením novokňazského požehnania.

Celebrujú novokňazi nitrianskej diecézy 24:00 Piesne chvál a začiatok celonočného eucharistického bdenia Nedeľa 19. júla 2020 6:00 Svätá omša 8:00 Gréckokatolícka svätá liturgia 9:45 Posvätný ruženec 10:30 Slávnostná svätá omša. Celebruje Mons. Ján Kuboš, pomocný spišský biskup 15:15 Posvätný ruženec za chorých 16:00 Svätá omša pre starých a chorých, Te Deum celebruje doc.

ThDr. Juraj Sedláček, PhD. Prosíme o dodržanie aktuálne platných protiepidemiologických opatrení. Plagát v rozlíšeni na tlač ::na stiahnutie::

Skalka nad Váhom 7. júla (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS