Adventná duchovná obnova v Stropkove

Piatok 00.00 hod.
Miesto konania: Stropkov,
Od: 09. 12. 2022, 00.00 hod. do: 10. 12. 2022, 13.00 hod.

Miesto konania: GR farnosť Vasiľa Hopka, Stropkov, Stropkov

Na pozvanie vdp. dekana Slavomíra Tarasoviča sa v Gréckokatolíckej farnosti biskupa Vasiľa Hopka v Stropkove uskutoční adventná duchovná obnova. Obnovu od 9. do 10. decembra bude viesť sr. M. Benediktína Fečová ISMM z našej košickej komunity. V programe príhovory po svätej liturgii (v sobotu zvlášť pre ženy a matky), adorácia s chválami, modlitba v hodine milosrdenstva a individuálne požehnanie Najsvätejšou sviatosťou a relikviou sv. sestry Faustíny Kowalskej.

Organizátor: Kongregácia Sestier Matky Božieho Milosrdenstva, www

Akciu zverejnil: Výveska

Zrušiť x
Prihlásiť sa na akciu