V pondelok 1. júna sa začne piaty ročník projektu "9 mesiacov za život". Ide o celoslovenskú iniciatívu, ktorá spočíva v pokojnej modlitbovej prítomnosti pred budovami, kde sa na Slovensku vykonávajú umelé potraty.

Nový ročník mal pôvodne začať 25. marca - na Deň počatého dieťaťa, pre pandémiu koronavírusu bol však odložený na neurčito.  "Tento rok sa ponesie v duchu hesla "Dieťa je viac ako náš plán", avizuje Andrej Ungvarský, iniciátor projektu.

Novinkou 5. ročníka je, že aktivisti rozšíria svoju pozornosť a prítomnosť aj o centrá umelého oplodnenia, ktorých je u nás trinásť.  V prvom ročníku - pred štyrmi rokmi - sa do projektu zapojilo tridsaťtri miest Slovenska.

Vlani sa celkovo modlili pred klinikami na päťdesiatich miestach. "S radosťou a vďačnosťou konštatujeme, že od roku 2016, kedy sme začali projekt 9 mesiacov za život, na ôsmych miestach sa prestali vykonávať umelé potraty.

Vďaka Bohu, vďaka odvážnym gynekológom, anestéziológom, zdravotným sestrám a ostatnému personálu, ktorí si uplatnili výradu vo svedomí," uvádza Andrej Ungvarský.   Táto iniciatíva spája viaceré rozmery pro-life služby - scitlivovanie spoločnosti; apel na neprijateľný právny stav, v ktorom je legálny útok na bezbranného človeka, služba modlitby a pôstu za obrátenie všetkých zainteresovaných na vykonávaní potratov, ponuka alternatívy a konkrétnej pomoci pre tehotné mamičky.

Viac informácií je možné nájsť na stránke www.9mzz.sk. TK KBS informoval Dušan Škurla

Bratislava/Košice 25. mája (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS