Farnosť v Hronskom Beňadiku a správa Baziliky sv. Benedikta opáta pozývajú záujemcov na slávenie sviatku Zoslania Ducha Svätého, ktoré sa v Bazilike sv. Benedikta opáta uskutoční v dňoch 30. - 31. mája 2020. Turíčnu vigíliu v sobotu o 18:00 bude celebrovať správca farnosti Tomáš Gračka, slávnostnú svätú omšu v deň slávnosti o 11:00 Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy a súčasne rektor baziliky.

"Účasť na svätých omšiach je podmienená dodržaním všeobecne platných hygienických a bezpečnostných opatrení," avizuje farnosť.

Hronský Beňadik 25. mája (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS