Saleziáni don Bosca pozývajú k tradičnému Deviatniku k Panne Márii Pomocnici (od 15. do 23. mája). Ako uvádzajú na webe saleziani.sk, tento rok bude mať celkom špecifický význam – vzhľadom na krízovú situáciu po rozšírení koronavírusu, ktorá už niekoľko mesiacov sužuje celé ľudstvo.

Liturgické slávenie Panny Márie Pomocnice, ktorá sa tradične slávi 24. mája, sa tento rok – pretože na tento dátum padne 7. veľkonočná nedeľa – posúva na nasledujúci deň pondelok 25. mája. Novéna, ktorú budú saleziáni prinášať denne od piatku 15. mája až do soboty 23. mája, sa inšpiruje textom modlitby, ktorá je napísaná veľkými písmenami na vnútornej rímse Baziliky Márie Pomocnice v Turíne.

Modlitba je v latinčine v znení: “Sancta Maria, succurre miseris, iuva pusillanimes, refove flebiles, ora pro populo, interveni pro clero, intercede pro devoto femineo sexu, sentiant omnes peccatores tuum iuvamen, quicumque tuum sanctum implorant auxilium” („Svätá Mária, pomáhaj biednym, posilňuj malomyseľných, poteš plačúcich, pros za ľud, prihováraj sa za kňazov, oroduj za zbožné ženské pokolenie.

Nech tvoju pomoc pocítia všetci hriešnici a všetci, ktorí úpenlivo prosia o tvoju svätú pomoc.“) Deviatnik bude každý deň spočívať v krátkom komentári ku zvolaniam z modlitby – texty pripravuje hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime, nasledovať bude svedectvo zo života svätých saleziánskej rodiny, ktorí prežili aj časy epidémií – texty pripravuje generálny postulátor don saleziánov don Pierluigi Cameroni.

Nebude chýbať návrh konkrétneho skutku na daný deň a osobitné zverenie sa Márii Pomocnici, čím obnovíme, v duchu dona Bosca, našu dôveru v Najsvätejšiu Máriu, v tejto chvíli veľkej skúšky a utrpenia, ale aj solidarity, viery a nádeje.

Oficiálny spot k novéne - Zdroje: saleziani.sk / ANS

Bratislava 15. mája (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS