Pápežské misijné diela na Slovensku povzbudzujú veriacich oživiť tradíciu tradičných májových pobožností. Na adresu veriacich, ktorý sa prihlásia cez jej formulár na stránke, pošlú návod na vytvorenie domáceho oltárika, texty pobožnosti a kovový misijný kríž s postavou ukrižovaného Krista.

"Našu novú aktivitu sme nazvali "Májová pobožnosť Doma - Kvety pre Pannu Máriu. Túžime po tom, aby sme sa počas mesiaca máj spojili v našich domovoch v modlitbe. Veriacich povzbudzujeme, aby si doma - v súčasnej situácie pandémie - vytvorili domáce oltáriky Panny Márie a my im k tomu - po ich registrácii - pošleme texty pobožnosti a misijné kríže," hovorí TK KBS Ivan Kňaze, národný riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku.

"Modliť sa je možné denne, ale aspoň raz týždenne. Veríme, že tak spolu oživíme tradíciu májových pobožností. Nech láska k Márii rozkvitne aj v našich domovoch," dodal Kňaze. Zaregistrovať sa dá do 27.

apríla 2020 TU. Okrem textu pobožnosti pošlú misijné diela aj veriacim kovový kríž s postavou ukrižovaného Krista s rozmermi 8,5 x 6,5 cm. Na priesečníku ramien je umiestnená zemeguľa. Na zadnej strane kríža je na horizontálnom ramene nápis: „Choďte a hlásajte„.

"Slová „Choďte a hlásajte“ tvoria misijný príkaz, ktorý sa vzťahuje na každého pokrsteného človeka, to znamená toho, ktorý prijal dary Ducha Svätého a má zodpovednosť za ohlasovanie evanjelia v dnešnom svete.

Zemeguľa je umiestnená na priesečníku ramien kríža a pripomína symbol univerzálnosti Krsitovej výkupnej obety na kríži, skutočnosť, že Kristus zomrel za všetkých ľudí," dodal národný riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.

- Zdroj: Pápežské misijné diela na Slovensku

Bratislava 24. apríla (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS