STRETNUTIE MUŽOV - STVORENÝ PRE DNEšOK

štvrtok 16.00 hod.
Miesto konania: Prešov,
Od: 18. 08. 2022, 16.00 hod. do: 20. 08. 2022, 16.30 hod.

Miesto konania: M ARÉNA, kongresové centrum, Prešov, Švábska 22

Drahý brat,

Chceme ťa pozvať na stretnutie mužov, zažiť to “aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu” (Žalm 133). 

 Tohtoročné stretnutie mužov bude výnimočné z niekoľkých dôvodov:

Výnimočný hosť Peter Herbeck (USA) - sme šťastní, že naše pozvanie prijal misionár, horlivý kazateľ, obľúbený spisovateľ, spoluzakladateľ katolíckej misijnej organizácie RENEWAL MINISTRIES a človek, ktorý rozbiehal evanjelizačný seminár Oheň na Slovensku Peter Herbeck.

Nenechajte si ho ujsť! 

Viac info o hosťovi: https://www.renewalministries.net/about-us/our-team/

REGISTRáCIA: https://maranathapo.sk/udalosti/103/

Organizátor: Spoločenstvo Maranatha, 051 77 13 456, 0905 762 777, www

Akciu pridal/a: Spoločenstvo Marana Tha, 1.7.2022 21:46

Akciu zverejnil: Spoločenstvo Maranatha

Zrušiť x