NOČNÁ ADORÁCIA ZA KŇAZOV

Sobota 21.30 hod.
Miesto konania: Bratislava,
Dňa: 02. 07. 2022, o 21.30 - 00.00 hod.

Miesto konania: Bratislava, kostol sv. Františka, Karlova Ves

V kostole sv Františka z Assisi (Bratislava, Karlova Ves, námestie sv Františka z Assisi) sa koná v noci v 1. sobotu 2.7.2022 na nedeľu 3.7. NOČNÁ ADORÁCIA ZA KŇAZOV v čase od 21:30 večer  - do nedele rána 06:30. Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do vyprosovania Božích milostí pre kňazov. Kto má záujem, môže sa zapísať v kostole aj na konkrétnu hodinu do pripravených hárkov.

Akciu zverejnil: Výveska

Zrušiť x