Formácia Boží bojovník: Mužská čistota pred manželstvom i v manželstve. Prežívanie otcovstva. Prečo katolícka mužská spiritualita a nie protestantská.

Piatok 19.00 hod.
Miesto konania: Pezinok,
Od: 01. 07. 2022, 19.00 hod. do: 03. 07. 2022, 14.00 hod.

Miesto konania: Dubová (pri Modre), fara - Podhorská 18, Dubová (okres Pezinok), Dubová (okres Pezinok), Podhorská 18

Pozývame na duchovnú obnovu a stretnutie mužov a to tých, čo sú slobodní a tiež tých, čo majú ešte školopovinné deti. Premeditujeme si katolícku mužskú spiritualitu a upozorníme sa na nebezpečenstvo protestantského vplyvu. V čom spočíva pravá mužnosť? Ako si vybudovať mužný charakter? Aké sú problémy mužskej čistoty a ako ich možno zvládnuť? Aké sú zásady intímnej morálky manželov podľa učiteľského úradu Cirkvi? Ako si môžeme vytvoriť spoločenstvo mužov, ktorí sa pravidelne stretávajú na spoločnej modlitbe a tiež si vzájomne pomáhajú? Ako môžeme evanjelizovať a vychovávať Božích mužov?

Začíname v piatok večerou a úvahou. V sobotu je hlavný program: máme od 8:30 raňajky s duchovným programom – tri úvahy a ticho až do obeda. Poobede je menšia túra do karpatskej prírody. Potom je diskusia nad témami a zdieľanie sa. Potom bude spoločná modlitba mužov spojená so sv. omšou. Potom je večera a po nej posedenie a vzájomné obohatenie sa skúsenosťami. Možno zostať aj do nedele, kedy bude ranné rozjímanie zo života sv. Jozefa, raňajky, farská svätá omša a obed. Kto chce, môže sa zúčastniť celého trojdňové programu alebo stačí aj v sobotu. Do emailu napíšte, na akú časť programu prídete.

Stretnutie vedie miestny kňaz PhLic. Rastislav Zelenay. ktorý je autorom viacerých publikácií na túto tému pod pseudonymom Francois de Joseph: Muž - boží bojovník, Základy mužskej nábožnosti, Otcovstvo na nebi a na zemi, Ako sa stať dobrým otcom dnes, Povolanie byť mužom a ženou.

Stretnutie je celkovo zadarmo a možno dať dobrovoľný príspevok na stravu. Ubytovanie je tiež zabezpečené a prosíme priniesť si spacák (k dispozícii máme len deky), zápisník a papuče.

Prosíme prihlásiť sa do stredy večera 29.6. na email: rastozelenay@grobnet.sk alebo na t.č. 0908856059.

Akciu pridal/a: Rastislav Zelenay, 10.6.2022 09:18

Akciu zverejnil: Výveska

Zrušiť x