Godzone Worship Nights - Bratislava

Piatok 19.30 hod.
Miesto konania: Bratislava,
Dňa: 01. 07. 2022, o 19.30 - 22.00 hod.

Miesto konania: Bratislava,, Bratislava, Knižkova dolina 1, 831 06 Rača

Godzone Worship Nights sú Open Air modlitebné stretnutia na amfiteátroch v Bratislave a v Prešove. Vstup je ZADARMO. Príďte sa modliť sa a žehnať si navzájom.

Jednotná modlitba má veľkú moc a my sa túžime opäť stretnúť ako jedna Cirkev a aj uprostred kríz zostať a vytrvať vo chvále a žehnaní. Nevzdávať sen o prebudení v našich životoch a prebudení tohto národa. Chceme naďalej stáť s chválou v našich srdciach aj na perách a očakávať Božie konanie. Chceme žehnať tomuto národu, žehnať bratom a sestrám. Pretože i keď často kráčame uprostred ťažoby a útlaku, my chceme prorocky prehlasovať dobro a nádej tam kde ho prestávame vidieť. Chceme žehnať Pánovi, vyvyšovať ho a chváliť za to kým je ešte viac ako za to, čo robí. Pridajte sa k nám. Nie je čas to vzdať!

 

 

„Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete žehnať Izraelitov: Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý!  Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!« Takto vložia moje meno na Izraelitov a ja ich požehnám.“

Nm 6, 23-27

Organizátor: Godzone, www

Akciu pridal/a: Ivan Petro, 7.6.2022 11:43

Akciu zverejnil: Godzone

Zrušiť x