Vo Štvrtok svätého týždňa sa uskutoční ekumenické online stretnutie

Nedeľa 20.00 hod.
Miesto konania: Celé Slovensko,
Dňa: 14. 08. 2022, o 20.00 - 22.00 hod.

Kvetnou nedeľou sme vstúpili do Veľkého týždňa. Ekumenický výbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) pri tejto príležitosti pozýva na ekumenické online stretnutie, ktoré bude vo Štvrtok svätého týždňa 14. apríla 2022 o 20:00 Pripojiť sa dá prostredníctvom tohto linku.

„Program stretnutia bude vychádzať z materiálu pripraveného Svetovou radou cirkví, ktorá sa pripravuje na svoje 11. valné zhromaždenie s témou: Kristova láska pohýna svet k zmiereniu a jednote. Ekumenický výbor si túto tému a aktivity SRC vybral ako motto svojej činnosti na rok 2022,“ avizuje predsedníčka Ekumenického výboru ECAV Eva Guldanová.

Zdroj: ECAV Eva Guldanová

Bratislava 12. apríla (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS

Zrušiť x
Zrušiť x
Zrušiť x
Prihlásiť sa na akciu