Učiteľské fórum: Špecifické ciele a ich naplnenie na vyučovaní

Utorok 14.00 hod.
Miesto konania: Trenčín,
Dňa: 21. 06. 2022, o 14.00 - 17.00 hod.

Edukačno-misijné centrum ECAV a Metodicko-pedagogické centrum Trenčín pozývajú na Učiteľské fórum (UF): Učitelia evanjelického náboženstva.

Téma: pecifické ciele a ich naplnenie na vyučovaníModeruje: Mgr. Dana NaďováTermín: 21. január (piatok) 2022 o 14:00 – 17:00

link: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=1332

Bez registrácie a jednorázového prihlásenia sa do UF Učitelia evanjelického náboženstva bude link nefunkčný! Prvá registrácia a prvé prihlásenie do UF musia prebehnúť najneskôr 24 hodín pred konaním UF.

Prihlasovanie a konzultácie do 20. januára: dnadova@gmail.com (0918 362 641)Návod na registráciu a prihlásenie sa do UF: https://drive.google.com/file/d/104SDTgGEjNDXP1UkWGfGNFpedOae1cGC/view?usp=sharing

© ECAV na Slovensku.Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.Spravodajská licencia vyhradená.

Akciu zverejnil: ECAV

Zrušiť x