Každoročne ku koncu liturgického roka prebehne v spolku výber najlepších prác za ostatný rok, a začiatkom Adventu sú tieto fotografie vystavené na Pražskom hrade. Neskôr táto výstava putuje po ďalších diecézach.

Po prvý krát zavítajú aj do priestorov Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzite v Ružomberku. Veľkoformátové fotografie zachytávajú rôzne udalosti a momenty zo života Cirkvi, liturgické obrady, cirkevné slávnosti, sakrálnu architektúru, ale aj púte, stretnutia mládeže, tábory, a mnohé iné cirkevné podujatia.

Nad výstavou prevzal záštitu spišský diecézny biskup J.E. Mons. ThDr. Štefan Sečka PhD., a rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. Slávnostná vernisáž výstavy sa začne v pondelok 2. marca 2020 o 14.00 hod. v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Výstavu však budete môcť vidieť už od 24. februára do 20. marca, počas otváracích hodín knižnice.

Vernisáže sa zúčastnia aj viacerí fotografi spolku Človek a viera, ktorí krátko predstavia výstavu aj činnosť spolku. Po skončení vernisáže spolok pozýva na fotografický workshop na tému: Ako fotografovať nielen v kostole.

Spolok kresťanských fotografov Človek a viera je spoločenstvo fotografov z Čiech aj Slovenska, ktorí bez nároku na odmenu dokumentujú život Cirkvi, umeleckou formou zachytávajú rôzne cirkevné podujatia v Čechách, na Slovensku aj v zahraničí.

Svojou tvorbou sa snažia o evanjelizáciu obrazom. Spolok vznikol v r. 2011 s cieľom rozvíjať kvalitu kresťanskej fotografie a súčasne viesť fotografov ku kultivovanému správaniu počas liturgických obradov.

Dnes má spolok vyše 140 členov v Čechách a 6 členov na Slovensku vo veku od 15 do 75 rokov. Členmi spolku sú fotografi amatéri, poloprofesionáli, aj profesionálni fotografi. Spolok neustále prijíma nových fotografov a rád by rozšíril svoje pôsobenie na území Slovenska.

Novým členom ponúka zaškolenie týkajúce sa samotného fotografovania, práce s digitálnou zrkadlovkou, spracovávania fotografií, ale poskytuje aj špecifické školenie zamerané na oblasť sakrálnej fotografie.

TK KBS informovala Katarína Matušková

Ružomberok 21. februára (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS