V kaplnke Úradu vlády SR v Bratislave, Námestie slobody 1, sa v stredu 19. februára 2020 o 16.00 h budú konať evanjelické Služby Božie. Vykoná ich evanjelický farár, brat npor. Mgr. Milan Bartko, duchovný Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR, vysunuté pracovisko Akadémie PZ Bratislava. Všetci ste pozvaní.

Akciu zverejnil: ECAV