V Jasove sa uskutoční svätá omša pri príležitosti 320. výročia narodenia jasovského opáta Andreja Antona Sauberera, O. Praem. (1700-1779). Svätá omša bude v nedeľu 23. februára 2020 o 16:00 v premonštrátskom Chráme Najsvätejšej Trojice v Košiciach.

Pri svätej omši zaznie Requiem d mol KV 626 W. A. Mozarta v podaní sólistov a orchestra opery Štátneho divadla v Košiciach. Pri svätej omši opát Ambróz Martin Štrbák, O. Praem. požehná novému CD „Omše“ s dielami Ľudovíta Skalníka, O. Praem., ktoré vydala Nezisková organizácia Rádu premonštrátov – Opátstva Jasov s podporou z verejných zdrojov prostredníctvom Fondu na podporu umenia. Po svätej omši bude krátke predstavenie CD a beseda.

  TK KBS informoval Jozef Vaško

Jasov 11. februára (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS